Hoe mogen we je helpen?

Rechtsbijstandverzekering

Als u naar de rechter stapt om een conflict uit te vechten, is dat duur, vooral door de kosten van een advocaat. De rechtsbijstandverzekering biedt dan uitkomst. Juristen in dienst van de verzekeraar proberen het probleem op te lossen door advies en bemiddeling met de tegenpartij. Vaak komt het niet tot een proces.

Komt het wel zover dan worden de kosten vergoed, hoewel er meestal wel een maximumdekking is. Ook gedekt zijn: deskundigenkosten (experts, advocaten, accountants), gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten. Overigens moet de betreffende zaak bij het aangaan van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten zijn. Prettig is dat u met een rechtsbijstandverzekering ook voor juridisch advies terecht kunt bij uw verzekeraar, vaak ook voor niet gedekte zaken.

Rechtsbijstandverzekeringen zijn over het algemeen opgebouwd uit modules zoals werk en wonen, arbeid, personen en familierecht, contracten of verkeer. U bepaalt dus zelf voor welke zaken u zich verzekert van juridische bijstand.

De premie bedraagt een vast bedrag per jaar en is afhankelijk van de gewenste dekking. De meeste polissen bevatten een geschillenregeling. Wordt de zaak niet in behandeling genomen omdat u kansloos zou zijn? U kunt een onafhankelijke advocaat laten toetsen of deze beslissing van de rechtshulpverlener terecht is.