Hoe mogen we je helpen?

Arbeidsongeschiktheidspensioen voor uw werknemers

Als een van uw werknemers arbeidsongeschikt raakt, ontvangt hij of zij in een periode van twee jaar maximaal 170% van het salaris. Na deze periode krijgt uw werknemer een WIA-uitkering die aanmerkelijk lager kan uitvallen dan de loondoorbetaling. Voor die inkomensachteruitgang zijn er verschillende verzekeringsoplossingen, die u collectief voor uw medewerkers kunt afsluiten.

WIA-hiaatpensioen
In de eerste periode van de arbeidsongeschiktheid ontvangt uw medewerker een loongerelateerde uitkering. Hoe lang die periode duurt, is afhankelijk van het arbeidsverleden. Na die periode ontvangt uw medewerker een loonaanvulling of een vervolguitkering. Vooral het verschil tussen de loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering kan erg groot zijn. Dit verschil wordt nu het WGA-gat genoemd. U kunt voor uw medewerkers een verzekering afsluiten die die inkomensachteruitgang opvangt.

WIA-excedentpensioen
Als uw werknemer een hoog salaris ontvangt, kan het verstandig zijn om een WIA-excedentverzekering voor hem of haar af te sluiten. Omdat een uitkering op grond van de WIA altijd gemaximeerd is (er is een maximum dagloonbedrag), kan de inkomensachteruitgang van arbeidsongeschikten met een hoog salaris extra groot uitpakken. Dit risico kunt u meeverzekeren in de pensioenregeling. De WIA-uitkering, het WIA-hiaatpensioen en het WIA-excedentpensioen samen kunnen dan resulteren in een inkomen van 70% of meer van het laatstverdiende loon.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
In pensioenregelingen is het gebruikelijk dat de pensioenopbouw van een werknemer bij arbeidsongeschiktheid onverminderd doorgaat. Met een meeverzekerde premievrijstelling hoeft de werknemer of werkgever in geval van arbeidsongeschiktheid geen premies te betalen.