Hoe mogen we je helpen?

Geachte relatie,

Assurantien kantoor Sassenheim volgt de maatregelen van de overheid op, om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus zo veel mogelijk te vertragen. De hernieuwde aanscherping van deze regels heeft er toe geleidt dat onze kantoren gesloten zijn voor bezoek van relaties, maar afspraken veelal per video/telefoon de voorkeur hebben.

Bekijk hier de maatregelen die we hebben getroffen voor uw bezoek

Voor voorlopige dekking en schademelding zijn we gewoon bereikbaar via de alarmcentrale. 

Bezetting kantoor
Afhankelijk van eventuele gezondheidsklachten van onze medewerkers en de adviezen die hierover gegeven worden door de overheid, kan het gebeuren dat de bezetting op kantoor lager is waardoor onze telefonische bereikbaarheid wat minder goed is en dat wij er langer over doen om uw verzoeken in behandeling te nemen. Wij vragen hiervoor uw begrip.


Wij hopen dat het ons samen met u lukt om het Corona virus te bestrijden.

Met vriendelijke groet,

Michael van Romondt
Algemeen directeur

--


We krijgen als uw intermediar veel vragen binnen over het coronavirus. Met o.a. als bron “Het Verbond van Verzekeraars” hebben we verderop in dit bericht de belangrijkste en meest gestelde vragen op een rij gezet. Onderverdeeld naar een FAQ voor:

 • Particulier - verzekeringen
 • Zakelijk - verzekeringen
 • Uw woning / hypotheek 

Mocht u na het lezen van dit bericht nog met vragen zitten, neem dan contact met ons op.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

  Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

  Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

FAQ - Corona virus - Particulier

Ik reis naar een gebied waar het coronavirus is geconstateerd

 • Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
  Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.
 • Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik verzekerd?
  Je loopt kans dat je dan onverzekerd bent. Neem daarom contact op met je reisverzekeraar. Er zijn gespecialiseerde verzekeraars die onder bepaalde omstandigheden ook dekking bieden als je naar een risicogebied reist.
 • Als er in Nederland een gebied wordt afgesloten door het virus, maar ik heb een weekendje weg geboekt in dit gebied, kan ik dan wel een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
  Nee, bij een annuleringsverzekering maakt het niet uit of de bestemming zich in het buitenland of in Nederland bevindt. Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.
 • Mijn werkgever verplicht mij om naar een risicogebied af te reizen. Mag ik weigeren?
  In de wet is geregeld dat je als werknemer in deze gevallen kan weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Als dit tot een conflict komt bij de rechter, omdat de werkgever van mening is dat de werknemer er heen moet reizen en anders loon weigert te betalen, dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.

Ik ben in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd

 • Ik ben in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd. Word ik gerepatrieerd door mijn reisverzekeraar?
  Nee, repatriëring zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt wel onder de dekking. Dat wil zeggen dat je terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland je onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.
 • Het reisadvies is veranderd naar oranje/rood. Ben ik nu niet meer verzekerd?
  Je bent nog steeds verzekerd. Het reisadvies is namelijk veranderd terwijl je al in het gebied aanwezig was.
 • Ik word in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kan ik een beroep doen op mijn reisverzekering?
  Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vallen in zo’n geval bij veel reisverzekeraars doorgaans niet onder de dekking. Als het wel onder de dekking valt, dan zijn de kosten gemaximeerd.
 • Ik word in quarantaine geplaatst en dreig daardoor mijn volgende reis te missen. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
  Nee. Als je niet ziek bent, kan je geen beroep doen op je annuleringsverzekering. Als je wel ziek bent, dan valt het onder de dekking.  

Ik heb zelf het virus opgelopen

 • Ik heb zelf het virus opgelopen. Ik heb het virus. Kunnen andere mensen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?
  Waarschijnlijk niet. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet je kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat is zo in de wet geregeld. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.
 • Ik heb het virus opgelopen op het vliegveld/in het hotel. Kan ik het hotel/vliegveld aansprakelijk stellen?
  De kans is klein dat zij aansprakelijk gesteld zullen worden. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet je kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat is zo in de wet geregeld. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.
 • Ik heb het virus opgelopen en kan daardoor niet meer op reis. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
  Ja, als je een doktersverklaring kan overhandigen.
 • Ik ben het virus opgelopen en ben daardoor in quarantaine geplaatst. Daardoor kan ik niet meer op reis. Kan ik een beroep mijn annuleringsverzekering?
  Ja, dat kan omdat je ziek bent. Je moet wel een doktersverklaring kunnen overhandigen.
 • Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?
  Dat is mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat je ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen
 • Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?
  Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.

FAQ - Corona virus - Zakelijk

 • Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
  Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.
 • Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op deze verzekering?
  Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.
 • Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
  Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.
 • Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten om dat hij in quarantaine geplaatst is?
  Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.
 • Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?
  Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.
 • Ik ben zzp'er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
  Ja.
 • Ik ben zzp'er, ik ben in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
  Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.
 • Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op kantoor verschenen is. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?
  De kans is klein dat dit lukt. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet je kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

FAQ - Corona virus - Uw woning / Hypotheek

Uw woning en het Corona virus

De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben maatschappelijk grote gevolgen. Wij merken dat er veel vragen leven bij relaties van ons kantoor die beschikken over een eigen woning die is gefinancierd met een hypothecair krediet bij een bank. In deze notitie proberen wij een aantal van deze vragen te beantwoorden. Mocht u nog niet helemaal het antwoord vinden waarnaar u op zoek bent, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn tenslotte uw belangenbehartiger waar het gaat om de financiering van uw woning. Juist in deze moeilijke tijd zijn wij er voor u om u te helpen waar wij kunnen.

Bestaande afspraken worden in de tussentijd niet in uw nadeel aangepast

Toen u in het verleden een financiering wilde afsluiten voor de aankoop van uw woning of voor het oversluiten van een toen al bestaande hypotheek, is hier goed over nagedacht. Door u zelf, door ons als uw adviseur en door de bank aan wie u verzocht de lening te verstrekken. Iedereen heeft daarbij onder meer onderzocht of het inkomen dat u en eventueel uw partner op dat moment hadden, voldoende was om enerzijds plezierig te kunnen leven én om de lasten van de door u gewenste hypotheek maandelijks te betalen. Op basis van de gegevens die op dat moment bekend waren, is de bank bereid geweest u een bepaald bedrag te lenen. Daarbij zijn onder meer afspraken gemaakt over de hoogte van de rente die u over deze lening moet betalen, de wijze waarop de lening wordt terugbetaald en het moment waarop de lening volledig door u moet zijn afgelost. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst: de hypotheekovereenkomst. Zowel u als de bank zijn hieraan gebonden. In deze financieel ingrijpende periode moet ook de bank zich aan deze overeenkomst houden. U hoeft dus niet bang te zijn dat door de economische problemen die er op dit moment bestaan en die wellicht in de komende tijden ernstiger worden, de bank opeens extra eisen aan u gaat stellen waardoor uw woonlasten stijgen en daardoor voor u misschien niet meer betaalbaar worden.

Misschien kunt u tijdelijk uw maandlasten niet betalen

Misschien heeft u een beroep dat wordt getroffen door overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan waardoor uw inkomen veel lager uitpakt dan u gewend was. Zo laag dat u hierdoor uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen. De Nederlandse banken beseffen dat heel veel mensen volledig buiten hun schuld tijdelijk de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen. Samen hebben zij besloten om te proberen hiervoor een oplossing te bieden. Deze oplossing kan eruit bestaan dat de verplichting om maandelijks de hypotheeklasten te betalen een aantal maanden wordt uitgesteld. Dit betekent dan dat u één, twee of drie maanden geen hypotheeklasten hoeft te betalen. Deze lasten worden echter niet kwijtgescholden maar worden doorgeschoven naar de toekomst. Zodra het coronavirus is overwonnen en u weer uw “normale inkomen heeft” zal de doorgeschoven schuld geleidelijk alsnog moeten worden betaald. Een variant op dit uitstel van betaling van deze maandlasten is dat met de bank wordt afgesproken dat u maandelijks wel een bedrag betaalt maar een bedrag dat lager is dan u voorheen betaalde en dat u, gelet op het tijdelijk lagere inkomen, nog wel kunt dragen. Bij vrijwel alle banken geldt dat u een verzoek moet indienen om van deze regeling gebruik te maken. Wilt u van deze tegemoetkoming gebruik maken dan willen wij u daarbij graag helpen. Namens u zorgen wij voor de juiste wijze van indiening van uw verzoek, voeren wij de eventuele gesprekken en onderhouden wij de andere contacten met de bank aan wie u dit heeft verzocht.

De schuld kan misschien definitief niet opgebracht worden

Bij de optie die wij hiervoor bespraken worden er onder andere afspraken gemaakt dat u de hypotheeklasten op een later moment mag betalen. Er is dus geen sprake van kwijtschelding. U kunt echter door de coronacrisis financieel zodanig worden getroffen dat terugbetaling van de hypotheeklasten die u over een aantal maanden niet heeft kunnen betalen, leidt tot een uitzichtloze situatie. Heeft u destijds een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie, NHG, afgesloten dan bestaat sinds vorige week de mogelijkheid dat ook dit fonds u kan en wil helpen. De NHG heeft bekend gemaakt dat ook zij mensen die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, wil helpen door samen met de bank te zoeken naar oplossingen waardoor u als eigenaar in de woning kan blijven wonen. Ook hier is het een kwestie van veel overleg om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit soort contacten voor u een te grote last vormt door de spanning die de gevolgen van het coronavirus voor u en uw gezin hebben. Ook in dit geval kunt u echter rekenen op onze steun. Samen kunnen wij dan kijken welke oplossing voor u bereikbaar is, met als doel dat u gewoon in uw woning kunt blijven wonen.

Voor iedereen is de situatie nieuw

Voor iedereen is de huidige situatie die veroorzaakt wordt door het coronavirus nieuw. Dat geldt voor de bank, de notaris, de belastingdienst, voor u zelf en ook voor ons. Wetten en regels die in het verleden zijn gemaakt hebben nooit de huidige, bijzondere situatie voorzien. Ook uw hypotheekovereenkomst heeft hiermee geen rekening gehouden. Wanneer u nu “zo maar” aan een organisatie een vraag stelt over uw hypotheek, bestaat er een grote kans dat uw gesprekspartner zijn of haar antwoord baseert op de regels en afspraken uit het verleden. Alle verantwoordelijken beseffen echter dat de samenleving consumenten die financieel het slachtoffer zijn geworden van het coronavirus waar mogelijk moet helpen. Waarbij we flexibel moet kijken naar de regels en afspraken uit het verleden. Daarvoor is het wel nodig dat er overleg plaatsvindt van mens tot mens. Om samen te kijken wat wel en niet kan. Samen met u kunnen en willen wij als dat nodig is, dat gesprek met “de mensen” van de bank of de belastingdienst aangaan. Of het altijd zal leiden tot een resultaat waar u volledig tevreden over bent? De tijd zal het leren maar wij gaan daar wel ons best voor doen.

Tot slot

De coronacrisis leidt tot veel angst en zorgen. Wij begrijpen dat. Wij hebben dezelfde gevoelens als u. Maar op ons vakgebied, financiële dienstverlening, kunnen wij iets extra’s betekenen voor onze relaties. Met deze informatie hopen wij dat wij een aantal van uw vragen hebben beantwoord en dat deze informatie op onderdelen voor u een klein beetje rust brengt. Mogelijk heeft u nog vragen waar wij hier niet op in zijn gegaan. We nodigen u dan uit om per mail of telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan graag of wij uw aanvullende vragen kunnen beantwoorden. Wij wensen u sterkte in deze bijzondere tijd en hopen dat u en wij gezond deze periode doorkomen.

Hoewel bij het opstellen van deze pagina zorgvuldigheid is betracht, aanvaarden wij alsmede het Verbond van Verzekeraars geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden daarin. Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie