Over ons

Assurantiekantoor Sassenheim

is sinds 1965 een onafhankelijk advieskantoor in financiële dienstverlening op het gebied van particuliere en zakelijke verzekeringen. Bijna een halve eeuw geven wij betrouwbare en onpartijdige adviezen.

Door kennis van zaken en aandacht voor de klant is ons kantoor uitgegroeid tot een regionaal werkend advieskantoor.

Onze enthousiaste medewerkers zijn in het bezit van de benodigde diploma’s en worden daarnaast continu opgeleid om goed op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied.

Zowel voor de particuliere als voor de zakelijke markt bieden wij een compleet dienstenpakket.

Wij staan klaar om u persoonlijk te ontmoeten voor een nadere toelichting. Wij maken graag met u een afspraak om uw wensen en onze dienstverlening op elkaar te laten aansluiten. U kunt hiervoor een email sturen maar bellen is uiteraard ook mogelijk zodat direct een afspraak kan worden gepland.

Contact

Directie

 

H.J.M. van der Vlugt

E-mail: H.J.M. van der Vlugt

 Medewerkers

 

 

Rini van der Meer

E-mail: Rini van der Meer

Wil Voorn

E-mail: Wil Voorn

Henny van der Meer

E-mail: Henny van der Meer

 

 

Zakelijk

Gebouwenverzekering
De gebouwenverzekering vergoedt de financiële schade aan uw gebouw door gevolgen van brand(blussing), storm, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer, neerslag, vorst, diefstal, inbraak enzovoort. Naast de standaard dekking is er aanvullende dekking voor:
 • Bereddingskosten: kosten om schade te voorkomen of beperken
 • Expertisekosten: de kosten voor het vaststellen van de schade en kosten
Met voorzorgsmaatregelen tegen bijvoorbeeld inbraak, blikseminslag en extreme weersomstandigheden kunt u de kans verkleinen op schade en daarmee de te betalen premie.

Het verzekerd bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de herbouwwaarde. Voor bedrijven is er geen eenvoudige rekenmeter. De herbouwwaarde kan worden vastgesteld door een externe taxateur. Hiermee heeft u een garantie tegen onderverzekering. Wij kunnen diverse opties met u bekijken en verschillende berekeningen maken.

Inventaris en goederenverzekering
De inventaris- en goederenverzekering vergoedt de financiële schade aan uw inventaris en goederen door de gevolgen van brand(blussing), storm, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer, neerslag, vorst, diefstal, inbraak et cetera.

Indien u geen eigenaar bent van het pand, maar huurder kunt u er voor kiezen een verbouwing van het pand als huurdersbelang mee te verzekeren.
Kenmerken risico's van een inventaris en goederen verzekering zijn bijvoorbeeld:
 • Wegvallen van watervoorziening, gas- of stroomvoorziening.
 • Gewelddadige beroving en afpersing.
 • Aanvullende dekkingen zijn mogelijk:
 • In bijgebouwen en gemeenschappelijke ruimtes op het risicoadres
 • Elders in Nederland in andere gebouwen
Wij kunnen u hierin adviseren en voor u de verschillende verzekeringen uitzoeken.

Glasverzekering

De ramen in en om uw bedrijf, hardglazen deuren en vitrines zijn kwetsbaar. Een ongelukje is zo gebeurd. De glasverzekering vergoedt breuk door alle onvoorziene, plotselinge en onverwachte gebeurtenissen.

Aanvullende dekkingen bestaan uit noodvoorzieningen en de reparatie en afwikkeling rechtsreeks met gespecialiseerde herstelbedrijven. Wij kunnen u hier alles over vertellen.

Geldverzekering

Het ontvangen, bewaren en vervoeren van geld brengt risico's met zich mee. Als in uw onderneming regelmatig contant geld aanwezig is, is een geldverzekering het overwegen waard. Als ondernemer kunt u met organisatorische preventiemaatregelen binnen uw onderneming veel zaken regelen.

De dekking op algemene verzekeringen, zoals de inventaris- en goederenverzekering, is veelal beperkt tot een laag geldbedrag of bij een bedrijfsgebouw met braak aan de buitenzijde van het gebouw.

Een geldverzekering is een verzekering waarbij de dekking geldt bij zowel aanwezigheid als afwezigheid van het personeel in het bedrijf. Afpersing en beroving komen niet alleen bij anderen voor, maar het kan ook uw medewerkers overkomen. Het omgaan met een overvaller, de nazorg aan het personeel, maar ook de dekking na braak aan het woonhuis maakt deel uit van de risico-inventarisatie.

Naast de standaard dekking zijn er veel aanvullende risico's mee verzekerbaar op een geldverzekering. Vals geld, geld van derden, schade aan roerende zaken en het ongevallen risico zijn veel gebruikte mogelijkheden van een geldverzekering.

Onze adviseurs kunnen u verschillende mogelijkheden voorrekenen.


Computer-/Elektronicaverzekering

Computer en elektronische apparaten zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven van de 21e eeuw. Het uitvallen van een netwerk of verloren gaan van data kan veel impact hebben op uw bedrijfsvoering. De reconstructie van uw administratie vormt een belangrijk onderdeel van de risico-inventarisatie.
De standaard dekking betreft schade door:
 • Eigen gebrek voor zover het computer- en randapparatuur betreft.
 • Brand en ontploffing
 • Iedere plotseling van buiten komende gebeurtenis (bliksem, inductie, stoten en vallen)
 • Diefstal of poging daartoe na braak uit een gebouw
 • Vandalisme, rellen en opstootjes

Aanvullende dekkingen zijn mogelijk, waaronder:
 • Expertisekosten
 • Bereddingskosten
 • Opruimingskosten
 • Overdekking
 • Uitbreiding dekkingsgebied (Europa/Wereld)
 • Extra Kostenverzekering: extra kosten die gemaakt moeten worden voor het opheffen of voorkomen van bedrijfsstagnatie.
 • Data-/Programmatuurverzekering: de kosten van herstel van data en/of programmatuur voor zover dit noodzakelijk is voor de voortzetting van het bedrijf.

U heeft vast nog veel vragen over de mogelijkheden met betrekking tot de verschillende verzekeringen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf Als ondernemer kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden die ontstaat tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden. Het gaat dan om schade aan personen of aan zaken. Aansprakelijk gesteld worden en aansprakelijk zijn is echter een wereld van verschil. Het verweer tegen een aansprakelijkheidsstelling neemt veel tijd in beslag. Tijd die u veelal niet heeft evenals de kennis en ervaring om dit in eigen hand te houden.

De aansprakelijkheidsverzekering of kortweg AVB beschermt uw onderneming tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheid. Een dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 2.000.000,- per jaar is een minimum vereiste. Hiermee voldoet u aan de maatschappelijke norm van goed ondernemerschap, welke door veel opdrachtgevers als vereiste wordt gesteld.

Als ondernemer blijft u eindverantwoordelijk voor al uw doen en laten, maar soms gaan de zaken nu eenmaal anders dan u vooraf had voorzien. Wij zijn u graag van dienst bij het kiezen van de juiste verzekering.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Als u een adviserend beroep of bedrijf heeft kunt u als ondernemer een beroepsfout maken waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld. Het gaat bij beroepsfouten om vergissingen, verzuim, nalatigheid, onjuiste adviezen enzovoort.  De schade omvat (directe) zuivere vermogensschade.  

Afhankelijk van uw beroepsgroep zijn er op maat gemaakte specialistische verzekeringen. Het betreft adviesbureaus, accountants, notarissen, advocaten, assurantie tussenpersonen, makelaars, architecten, medici en ziekenhuizen .

Als u als ondernemer al langere tijd werkzaam bent in uw vakgebied, kunt u er voor kiezen het voorrisico mee te verzekeren. De verzekering dekt dan ook schades welke resulteren uit werkzaamheden die voor de ingangsdatum van de verzekering hebben plaatsgevonden. Het spreekt voor zich dat de schade op het moment van sluiten van de verzekering niet bekend mag zijn.

De kosten die u maakt om het advies opnieuw uit te voeren, vallen buiten de dekking.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Wij adviseren u graag over de benodigde dekking en de premie op basis van uw situatie. Belt u voor een afspraak
Tijdens bouwwerkzaamheden biedt de Construction All-Risks verzekering dekking voor het risico tegen schade aan het werk in aanbouw of de bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Goederen onder opzicht en het werk zijn uitgesloten op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De Construction All Risks (CAR) verzekering biedt uitkomst. Deze verzekering wordt door veel opdrachtgevers als voorwaarde gesteld om deel te nemen aan een openbare inschrijving. Het is dan ook belangrijk dat u optimaal gebruik kunt maken van bestaande faciliteiten die de verzekering biedt .  

De dekking van de CAR verzekering biedt een aantal rubrieken:
 • Het werk
 • Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Hulpmaterieel
 • Persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en personeel
 • Transport van bouwcomponenten
 • Aansprakelijkheid (secundaire dekking)

Afhankelijk van uw bedrijfsvoering en jaaromzet zijn er verschillende dekkingsvarianten mogelijk voor de CAR-verzekering.
 • Doorlopende CAR-verzekering: bestemd voor bouwbedrijven in de burger- en utiliteitsbouw
 • Aflopende CAR-verzekering: bestemd voor bouwbedrijven en bedrijfsmatige opdrachtgever per project
 • CAR-verzekering voor particulieren: bestemd voor particulieren die in eigen beheer een woonhuis (laten) verbouwen .

Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Een grondige risicoanalyse en risico-evaluatie maken deel uit van het adviesgesprek, waarbij alle aspecten van de CAR-verzekering worden besproken.
Goederentransportverzekering Voor u als opdrachtgever is het, vanwege de beperkte aansprakelijkheid onzeker of er bij schade ook een schadevergoeding wordt uitgekeerd als er iets met uw goederen gebeurt. Om eindeloze discussies te voorkomen kan een transportverzekering worden afgesloten .

Als u als ondernemer uw producten laat bezorgen door een externe vervoerder zal de vervoerder gebruik maken van een vervoerdersovereenkomst.  In de vervoerdersovereenkomst staan de transportvoorwaarden. Er zijn transportvoorwaarden voor verhuizers (AVVV), voor nationaal transport (AVC) en voor internationaal transport (CMR) .

De vervoerdersovereenkomst is geschreven door en vooral voor de vervoerder. Tijdens het transport kunnen goederen gestolen worden, beschadigd raken of zelfs helemaal verloren gaan. Een beroepsgoederenvervoerder is op grond van de vervoerdersovereenkomst vaak aansprakelijk voor de ontstane schade. Met de vervoerdersvoorwaarden zijn zij echter vaak beperkt aansprakelijk. Bij nationaal transport tot een bedrag van circa € 3,40/kg en bij internationaal transport tot een bedrag van circa € 15,-/kg .

Een goederentransportverzekering dekt schades op all-risk basis of tegen specifiek bij name genoemde evenementen. De dekking van de transportverzekering is afhankelijk van de aard van de goederen, de wijze van verpakking, het vervoerstraject, de waarde en het voertuig waarmee de lading wordt vervoerd .

Een goederentransportverzekering kan doorlopend worden afgesloten of voor ieder transport afzonderlijk. Verhuizers kunnen gebruik maken van een declaratiepolis .

Als u uw goederen over zee vervoert is een goederentransportverzekering van harte aan te bevelen. Bij averij-grosse loopt u het risico dat u de kosten, die gemoeid zijn bij het redden van het schip en de lading, moet betalen. Indien u een transportverzekering heeft afgesloten, betaalt de verzekeraar de kosten .

Voor meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van een transportverzekering kunt u contact met ons opnemen.
Zelfstandig ondernemer
Sinds augustus 2004 heeft de overheid voor zelfstandig ondernemers geen regeling meer voor sociale verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid. De enige regeling waarvoor u in aanmerking kunt komen is de bijstand. Als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte, kunt u uw bedrijf misschien niet meer runnen. Dit kan van tijdelijke aard zijn, maar misschien ook voor de rest van uw leven. In ieder geval zult u in die periode weinig of geen inkomsten hebben. Misschien heeft u een bedrijfsreserve waaruit u (tijdelijk) uw gederfde inkomsten kunt aanvullen. Om financiële risico’s te vermijden kunt u zich hier tegen verzekeren.

Premie
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit u zelf af. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (u moet wel inkomstenbelasting betalen over de uitkering). De hoogte van de premie wordt bepaald door:
 • Uitkeringsdrempel
  De mate van arbeidsongeschiktheid waarbij u een uitkering wenst te ontvangen.
 • Wachttijd
  De periode vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid. In deze periode ontvangt u nog geen uitkering ontvangt.
 • Looptijd van de uitkering
  U kunt kiezen voor een korte of een langlopende uitkering (bijvoorbeeld tot aan uw pensioendatum).
 • Hoogte van het verzekerde inkomen of bedrag
  Meestal wordt het inkomen verzekerd tot 80% van het laatstverdiende inkomen, andere percentages zijn ook mogelijk. Het is ook mogelijk om een bepaald bedrag te verzekeren.
 • Indexatie
  De hoogte van de uitkering kan aangepast worden aan de jaarlijkse inflatiecorrectie.
 • Leeftijd
  De kans op arbeidsongeschiktheid of werkloosheid is hoger naarmate u ouder wordt.

Vangnetverzekering
Deze verzekering is bedoeld voor startende ondernemers met een moeilijk verzekerbaar risico. Vaak gaat het om ondernemers waarbij de verzekerde al kampt met medische problemen. Hierdoor is het niet mogelijk een gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, of de premie ervan  is zeer hoog. Vraag ons naar de voorwaarden en mogelijkheden van de vangnetverzekering.  

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen diverse scenario’s voor u doorrekenen.
Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, betekent dit dat u uw werkzaamheden niet meer (volledig) kunt uitvoeren. Dit kan tijdelijk zijn maar ook voor de rest van uw leven. De oorzaak hiervan is meestal een langdurige ziekte of een lichamelijke handicap. Voor bijna iedereen heeft dit grote financiële gevolgen. Echter, in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt meestal 100% van het inkomen doorbetaald. In het tweede jaar minimaal 70% van het inkomen. Dit is afhankelijk van de regeling bij uw werkgever. Als u na het tweede ziektejaar nog steeds arbeidsongeschikt bent komt u meestal in aanmerking voor een uitkering. Deze uitkering hangt onder andere af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

De instantie die de uitkering na het tweede jaar ziektejaar verzorgt is het UWV. Deze instantie zal in samenwerking met artsen en arbeidsdeskundigen bepalen in welke mate u arbeidsongeschikt bent en of dit van tijdelijke aard zal zijn. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt verdeeld in drie categorieën. Die worden ook wel arbeidsklassen genoemd. De drie arbeidsklassen zijn:
 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt
  Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent komt u niet in aanmerking voor een (aanvullende) uitkering na uw tweede ziektejaar.
 • Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt of tijdelijk minstens 80% arbeidsongeschikt
  De uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid, het arbeidsverleden en het arbeidsinkomen tijdens de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering wordt de WGA uitkering genoemd wat staat voor ‘Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’.
 • Minstens 80% en voor altijd arbeidsongeschikt
  Als u voor minstens 80% arbeidsongeschikt bent en herstel niet meer mogelijk is, komt u in aanmerking voor een IVA uitkering. IVA staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’. De hoogte van deze uitkering is in principe 75% van het laatst verdiende loon. Deze uitkering duurt totdat de pensioenleeftijd is bereikt.
Voor de tweede arbeidsklasse kan dit in sommige gevallen tot een lage uitkering leiden. Dit is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid, beschikbaarheid voor passende arbeid en de welwillendheid tot werken. In het ergste geval houdt u nog maar een inkomen over dat een stuk lager is dan het minimumloon. U kunt zich daartegen verzekeren. Dit gebeurt meestal via een WGA-hiaatverzekering.

Een andere mogelijkheid is de woonlastenverzekering. Deze dient om terugval in inkomen, door allerlei oorzaken, op te vangen. Immers, de maandelijkse hypotheek of huur moet doorbetaald worden. Wij kunnen u meer vertellen over dit type verzekeringen. Er kunnen soms nogal wat haken en ogen aan zo’n verzekering zitten. Wij kunnen diverse situaties voorrekenen en mogelijke oplossingen laten zien. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen diverse scenario’s voor u voorrekenen. Daarbij kunnen wij u adviseren hoe terugval van inkomen kan worden beperkt.
U heeft op onze themapagina ‘Arbeidsongeschikt’ kunnen lezen over de  WIA en WGA. Afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid komt u in aanmerking voor een WGA uitkering. Naast deze uitkering wordt u, volgens de WGA regeling, geacht te blijven werken. Vaak zal passende arbeid van toepassing zijn. Arbeid tijdens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt beloond door een loonaanvullingsuikering.

Er zijn situaties dat u geen passende arbeid kunt vinden. Mogelijk werkt u wel maar minder dan 50% die de WGA regeling vereist. Gevolg is dat u dan een WGA vervolguitkering krijgt. Deze uitkering is een percentage van het minimum loon en hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Deze WGA vervolguitkering is dus zeer laag. Het WGA hiaat is het verschil tussen deze WGA vervolguitkering en de loonaanvullingsuitkering.

Voordat u iets gaat regelen voor het WGA-hiaat dient u er zeker van te zijn of dit al is geregeld bij uw werkgever. Veel werknemers denken ten onrechte dat dit wel bij de werkgever is verzekerd. Als de werkgever dit niet heeft geregeld is het dus zaak dat u zichzelf tegen dit financiële risico verzekert. U moet immers uw financiële toekomst veilig stellen! Vraag ons naar de mogelijkheden.

Naast de WGA-hiaat verzekering of misschien in plaats daarvan kunt u ook een woonlastenverzekering afsluiten. Deze verzekering vangt (gedeeltelijk) een inkomensdaling op. Er zitten vaak nogal wat haken en ogen aan dit soort verzekeringen omdat de voorwaarden beperkt zijn. Wij kunnen aan de hand van diverse scenario’s voorrekenen wat een woonlastenverzekering daadwerkelijk voor u kan betekenen. Neem hiervoor contact met ons op.

U heeft nog vragen over WGA-hiaatverzekeringen of woonlastenverzekeringen? Wij kunnen u voorrekenen wat de gevolgen in uw situatie kunnen zijn. Neem daarvoor contact met ons op.

Prive

Een opstalverzekering is nodig om u te beschermen tegen de financiële gevolgen van schade aan de woning. Wat is een opstal? Naast de woning zelf zijn ook alle objecten die nagelvast aan de woning zitten opstal. Nagelvast wil zeggen dat ze eerst los gemaakt moeten worden alvorens ze verplaatsbaar zijn. Deze objecten worden ook wel onroerende goederen of onroerende zaken genoemd. Enkele voorbeelden:
 • Keuken, exclusief apparatuur
 • Badkamer, exclusief badkamermeubelen
 • Schuur
 • Tuinschutting
Er zijn gebeurtenissen waarbij schade aan onroerende zaken kunnen ontstaan. Enkele voorbeelden:
 • Brand
 • Waterschade
 • Vandalisme
 • Blikseminslag
Met een opstalverzekering bent u gedekt tegen dit soort gebeurtenissen. Let bij het afsluiten van een opstalverzekering goed op wat wel en wat niet verzekerd is! Zeker als er in de woning bijzondere elementen aanwezig zijn. Schade door natuurrampen, terrorisme, (atoom)kernreacties en oorlogsgeweld zijn standaard uitgesloten. Bij een opstalverzekering kan er gekozen worden uit verschillende dekkingen. Enkele voorbeelden zijn:
 • Standaarddekking: deze dekt de schade door oorzaken zoals brand, blikseminslag, vandalisme, ontploffing, omvallende bomen, water en storm.
 • Uitgebreide dekking: naast de standaarddekking is ook schroei-, zeng- en smeltschade verzekerd. Ook de kosten van breekwerk als er een defect in een leiding moet worden opgespoord zijn verzekerd.
 • All risk: hiermee is meestal ook de ‘eigen schuld’ schade gedekt. Als u zelf schade zonder opzet maakt dan is deze schade met een all risk verzekering gedekt.
Huurder/eigenaar van een appartement
Als huurder van een woning of eigenaar van een appartement hoeft u over het algemeen niet zelf een opstalverzekering af te sluiten. Daar zorgt de verhuurder (bij huur) of de vereniging van eigenaren (bij koop) voor. Check voor de zekerheid altijd bij de eigenaar of de woning verzekerd is!

Voldoende verzekerd?
Hoe weet u of uw opstal voldoende verzekerd is? Het is moeilijk om de juiste herbouwwaarde te bepalen. Let op dat de herbouwwaarde niet hetzelfde is als de verkoopwaarde van de woning. De herbouwwaarde is meestal lager dan de verkoopwaarde. Er is een herbouwwaardemeter waarmee u kunt berekenen wat ongeveer de totale herbouwwaarde zal zijn. Door deze herbouwwaardemeter in te vullen bent u nooit onderverzekerd!
Wanneer u uw huis heeft ingericht wilt u dit graag goed verzekeren tegen eventuele schade. Hiervoor kunt u een inboedelverzekering afsluiten. Wat is een inboedel? Inboedel zijn zaken in huis en/of schuur die niet nagelvast zitten. Ze zijn ‘verhuisbaar’ zonder dat u iets moet losmaken. Deze zaken worden ook wel roerende goederen of roerende zaken genoemd. Denk bijvoorbeeld aan:
 • Meubelen
 • Audiovisuele apparatuur
 • Gereedschap
 • Kleding
 • Boeken
Er zijn gebeurtenissen waarbij schade aan die roerende zaken kunnen ontstaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 • Brand
 • Waterschade
 • Diefstal
 • Vandalisme
 • Schroei- en/of smeltschade
Met een inboedelverzekering bent u gedekt tegen dit soort gebeurtenissen. Echter, bepaalde zaken moeten aanvullend verzekerd worden omdat ze niet (of beperkt) onder de standaard dekking vallen. Dit zijn bijvoorbeeld sieraden, antiek, schilderijen, muziekinstrumenten en (dure) audiovisuele apparatuur. Voor een aantal hiervan kunt u een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Let bij het afsluiten van een inboedelverzekering goed op wat wel en niet verzekerd is! Bij een inboedelverzekering heeft u meestal keuze uit een aantal dekkingen zoals:
 • Basis: brand, blikseminslag, waterschade, diefstal en vandalisme.
 • Uitgebreid: Aanvulling op de basisdekking zoals schroei- en smeltschade, schade aan de inhoud van de vriezer of koelkast bij stroomuitval, hak- en breekwerk voor het opsporen van defect aan leidingen en diefstal van tuinmeubilair of tuingereedschap.
 • All-Risk: Met deze dekking bent u ook verzekerd als u per ongeluk zelf schade toebrengt aan uw eigen inboedel.
Schade door natuurrampen, terrorisme en oorlogsgeweld zijn standaard uitgesloten. De inboedel wordt meestal tegen nieuwwaarde verzekerd. Dat betekent niet automatisch dat u altijd de nieuwwaarde krijgt uitgekeerd. Er geldt in bepaalde gevallen een afschrijving, waardoor de uitkering lager kan uitvallen. U ontvangt bijvoorbeeld de dagwaarde als de waarde van een object minder dan 40% van de huidige nieuwwaarde is.

Voldoende verzekerd?
Hoe weet u of u voldoende verzekerd bent? Het is moeilijk om een exact bedrag te bepalen van de totale inboedel. Daarom is er een inboedelwaardemeter. Hiermee kunt u aan de hand van een aantal vragen bepalen wat ongeveer de totale waarde van de inboedel is. Door deze inboedelwaardemeter in te vullen bent u nooit onderverzekerd!
Aansprakelijkheidsverzekering Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren, verkort ook AVP genoemd, dekt de schade die u of een van uw gezinsleden (inclusief aanwezige huisdieren) maakt aan derden. Dat kan bijvoorbeeld letselschade zijn maar ook materiële schade. U hoeft de schade niet altijd direct zelf veroorzaakt te hebben. Het gaat dus eigenlijk om schade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Enkele voorbeelden zijn:
 • Uw kind valt met de fiets tegen de auto van andere mensen
 • Uw hond bijt in het been van de postbezorger waarvoor hij behandeld moet worden door een arts.
 • U stoot in een winkel per ongeluk iets om
 • Uw zoon schopt per ongeluk een bal door de ruit van de buren
Met de aansprakelijkheidsverzekering zijn al dit soort gebeurtenissen gedekt. Deze verzekering is niet verplicht, maar wel handig om af te sluiten. Schadegevallen kunnen namelijk wel eens heel duur uitvallen (bijvoorbeeld smartengeld). Zonder deze verzekering zult u die zelf moeten betalen. De dekking van de schade is beperkt tot een bepaald maximum (meestal tussen de € 1.000.000,- en € 5.000.000,- per gebeurtenis) maar is in de meeste gevallen wel wereldwijd. Welke zaken vallen niet onder een aansprakelijkheidsverzekering? Enkele voorbeelden zijn hieronder weergegeven.
 • Schade die opzettelijk door u is toegebracht
 • Schade aan zaken die u gehuurd of geleend heeft
 • Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een vaarbewijs voor nodig hebt
 • Schade aan zaken van een persoon die meeverzekerd is op uw polis (gezinsleden)
 • Groepsaansprakelijkheid (als u deel uitmaakt van een groep die schade veroorzaakt)
 • Schade in het kader van de uitoefening van een (neven)beroep
Eigen risico
Om te voorkomen dat veel kleine schades worden ingediend (met hoge verwerkingskosten) is vaak sprake van een eigen risico. Het eigen risico kan meestal worden gekozen. Voor kinderen geldt vaak een verhoogd eigen risico. De hoogte hiervan speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de premie. Hoe hoger het eigen risico des te lager is de premie.

Gezinsdekking
Als u een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking hebt, zijn de volgende personen meeverzekerd:
 • Verzekerde
 • Partner
 • Thuiswonende (stief)kinderen
 • Uitwonende kinderen die studeren
 • Inwonende (schoon)ouders
 • Logés voor zover zij zelf niet verzekerd zijn
 • Huispersoneel dat bij u in dienst is
Wilt u meer weten over de aansprakelijkheidsverzekering? Neem hiervoor contact met ons op.  Ook kunt u gerust bij ons binnenlopen voor een adviesgesprek.
Een auto moet altijd verzekerd worden. Er bestaan globaal drie soorten dekkingen. Dit zijn de ‘WA’, ‘Beperkt casco’ en ‘Volledig casco’ dekking.

WA
WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid en is dan ook wettelijk verplicht. Deze dekking dekt alle schade die een tegenpartij opgelopen heeft als u aansprakelijk wordt gesteld bij een aanrijding of ongeval. Uw eigen schade is hierbij niet gedekt.

Beperkt casco
Bij beperkt casco is de auto naast de WA-dekking verzekerd tegen schade door brand en diefstal. Vaak ook tegen storm, hagel, ruitbreuk, joyriding en loslopende dieren. Bij een gebeurtenis, keert de verzekeringsmaatschappij echter niet meer uit dan de dagwaarde van de auto. Er zijn beperkt casco verzekeringen die de auto de eerste jaren tegen nieuwwaarde verzekeren. Deze dekking is interessant voor auto’s die niet ouder zijn dan ongeveer 10 jaar.

Volledig casco
Bij volledig casco is de auto verzekerd tegen alle gebeurtenissen. Ook hierbij geldt dat als de dagwaarde van de auto lager is dan het schadebedrag u de dagwaarde krijgt uitgekeerd. Er zijn volledig casco verzekeringen die de auto de eerste jaren tegen nieuwwaarde verzekeren. De auto moet dan wel nieuw gekocht zijn. De volledige casco dekking is vooral geschikt voor auto’s die niet ouder zijn dan ongeveer 6 jaar.

Naast de bovengenoemde dekkingen zijn er nog andere aanvullende dekkingen die u af kunt sluiten:
 • Ongevallen inzittenden
  De inzittenden zijn verzekerd bij overlijden of blijvende invaliditeit. De verzekering keert dan meestal een vast bedrag uit. Het maakt niet uit of de bestuurder schuldig is bij het ongeval.
 • Schade inzittenden
  De inzittenden zijn verzekerd tegen schade die is opgelopen door een aanrijding. Dit kan materiële schade (kleding) of immateriële schade (lichamelijk/psychisch letsel) zijn.
 • Rechtsbijstand
  Bij gebeurtenissen, zoals een aanrijding, kunt u juridisch advies of rechtshulp krijgen.

Premie
De premie van een WA-verzekering wordt vastgesteld aan de hand van de leeftijd van de bestuurder die het voertuig het meest gebruikt, het gewicht van de auto, het aantal kilometers per jaar en vaak ook de regio. De premie voor beperkt casco wordt vastgesteld aan de hand van de dagwaarde. De premie voor ‘volledig casco’ wordt berekend over de nieuwwaarde. De premie is mede afhankelijk van het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd.

Schadevrije jaren
Voor elk jaar dat u als verzekerde schadevrij rijdt (of bij uw verzekeraar geen schade indient) bouwt u één schadevrij jaar op. Schadevrije jaren bieden een korting op de premie. Hoe meer schadevrije jaren hoe hoger de korting. Na het indienen van een schade valt u meestal meerdere schadevrije jaren tegelijk terug. Bij enkele verzekeraars kunt u zich hiertegen verzekeren met een no-claim beschermingsverzekering. Deze is maatschappij gebonden en kan niet worden meegenomen wanneer u overstapt naar een andere verzekeraar. Ook is het mogelijk om verder dan nul schadevrije jaren terug te vallen. Het aantal jaren onder nul worden dan minjaren genoemd. Hierdoor ontvangt u geen korting meer, maar betaalt u een toeslag op de premie. Hoeveel de korting of toeslag is, wordt bepaald door een zogenaamde bonus/malusladder. Deze bonus/malusladder is per verzekeraar verschillend.

Wilt u meer weten over een autoverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u altijd bij ons binnenlopen voor een oriënterend adviesgesprek.
Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op juridisch advies en rechtshulp bij geschillen en bepaalde gebeurtenissen. Dit geldt ook voor gebeurtenissen in het buitenland. Het juridisch advies en rechtshulp worden uitgevoerd door de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar. Kosten van inschakeling van externe deskundigen of advocaten vallen meestal onder de rechtsbijstanddekking. Een rechtsbijstandsverzekering kent standaard drie modules waarvoor u zich kunt verzekeren.
 • Verkeer
 • Wonen
 • Inkomen
Verkeer
U heeft een aanrijding met een motorfiets en het is niet duidelijk wie schuld heeft. U steekt over en wordt geschept door een auto. Dit soort zaken brengt vaak een vervelende en langdurige nasleep met zich mee. Met een rechtsbijstandverzekering wordt u geholpen met deze zaken. Het kan zijn dat u al een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten als aanvulling op uw autoverzekering. Dit betekent dat u alleen rechtsbijstand krijgt door een gebeurtenis met de auto. De verkeersmodule van de rechtsbijstandverzekering geeft ook rechtsbijstand indien u als voetganger, fietser of als andere bestuurder (zijnde niet de auto), aan het verkeer deelneemt.

Wonen
De buren gaan verbouwen en ze houden zich niet aan gemaakte afspraken met u. U krijgt onterecht geen bouwvergunning voor het willen plaatsen van een dakkapel. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u hiervoor om advies en rechtshulp vragen. De jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar zorgt voor de nodige acties.

Inkomen
U heeft bijvoorbeeld problemen met uw werkgever waardoor uw baan in gevaar komt. U heeft toegezegd gekregen dat u een nieuw jaarcontract krijgt maar op het laatste moment krijgt u deze zonder reden toch niet. Uw rechtsbijstandsverzekering biedt hierbij juridische hulp.

Sommige verzekeraars verstrekken nog meer (aanvullende) modules. Hierbij kan gedacht worden aan modules als verhuur eigen woning, pleziervaartuigen, echtscheiding, vermogensbeheer en een tweede woning.

Geen dekking
Op een rechtsbijstandverzekering kan geen beroep gedaan worden bij conflicten die al speelden of waar een conflict te verwachten was op het moment van afsluiten van de verzekering. De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren daarom een wachttijd. Deze wachttijd gaat in op het moment dat de verzekering afgesloten wordt en kan variëren van 6 weken tot 3 maanden.

Polisvoorwaarden
Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door voordat u deze afsluit! Hierin staat belangrijke informatie over de dekking en eventuele uitsluitingen. Ook kan een eigen risico van toepassing zijn per gebeurtenis.
Een lijfrente, in de vorm van een verzekering, is een manier om fiscaal vriendelijk te sparen voor later. Om een lijfrentekapitaal op te bouwen betaalt u periodiek een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt premie genoemd. De premie is mogelijk fiscaal aftrekbaar als de lijfrente wordt gebruikt om uw pensioentekort aan te vullen. De fiscus betaalt dus mee. Als u de premie heeft kunnen aftrekken vanwege aantoonbaar pensioentekort, is uw maandelijkse uitkering fiscaal belast. Echter, tijdens uw pensioen betaalt u minder belasting omdat het belastingtarief voor gepensioneerden veel lager is!

Lijfrenteverzekeringen kunnen gebruikt worden voor onder andere de volgende doeleinden:
 • Eerder stoppen met werken
 • Aanvulling op het pensioen

Eerder stoppen met werken
Het is mogelijk om voor uw pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken. Echter, er moet wel in die periode een inkomen aanwezig zijn om uw maandelijkse uitgaven te kunnen bekostigen. Dit bereikt u door een spaarpotje op te bouwen. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden maar het is zeker mogelijk via een lijfrenteverzekering. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Aanvulling op het pensioen
U bouwt te weinig pensioen op? U kunt daardoor niet leven zoals u zou willen? Spaar voor extra pensioen! Dit kunt u regelen via een lijfrenteverzekering. Wij kunnen u voorrekenen, naar aanleiding van uw wensen, welke lijfrenteverzekering het beste bij u past. En bij aantoonbaar pensioentekort is de premie fiscaal aftrekbaar.

Naast een levensverzekering heeft u ook de mogelijkheid om via banksparen een vermogen op te bouwen. In sommige gevallen kan dit belastingvrij. Banksparen kan gebruikt worden voor:
 • aflossing van de hypotheek op uw eigen woning; 
 • aanvulling op uw pensioeninkomen;

Spaarrekening voor de eigen woning
Op een spaarrekening (of beleggingsrekening) kunt u een vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek. U kunt hiervoor een bankspaarhypotheek afsluiten. Deze valt altijd in box 3. Het is ook mogelijk om een losse spaarrekening voor de eigen woning te nemen. Een bankspaarrekening kent, in vergelijking met een verzekering, lagere kosten. Bij een verzekering heeft u echter wel direct de mogelijkheid om ook uw risico van overlijden en eventueel het risico van arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren. Bij een bankspaarrekening dient u voor deze risico’s een aanvullende verzekering af te sluiten. Welke oplossing het beste bij u past bepaalt u in overleg met onze adviseur. Hij kan u haarfijn de verschillen en de voor- en nadelen uitleggen.

Spaarrekening lijfrente
Met de spaarrekening voor lijfrente kunt u geld sparen om later uw pensioen mee aan te vullen. Dit kan door sparen, beleggen in beleggingsfondsen of een combinatie hiervan. U kiest samen met onze adviseur wat het beste bij u past. Tot aan uw pensioendatum kunt u bedragen storten op deze rekening. De gestorte bedragen zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onze adviseur kan voor u berekenen hoeveel u van de inleg terug ontvangt. Tussentijds is het niet mogelijk om geld op te nemen. Dat kan pas vanaf uw pensioendatum. Het bedrag dat u gespaard heeft kunt u vanaf dat moment periodiek laten uitkeren als aanvulling op uw pensioeninkomen. Indien u de gestorte bedragen heeft kunnen aftrekken is over het uitgekeerde bedrag inkomstenbelasting verschuldigd. Echter, de inkomstenbelasting is tijdens uw pensioen een stuk lager waardoor u netto meer overhoudt!  

Wilt u meer weten over banksparen en de mogelijkheden in uw situatie, neem dan contact met ons op. Onze adviseur vertelt u graag meer.


Klantenservice

Samenwerking volmachtbedrijf
Wij werken samen met Centraal Nederlands Adviesbureau BV (CNA). CNA heeft van een groot aantal verzekeraars een volmacht verkregen om voor rekening en risico van die verzekeraars offertes uit te brengen, verzekeringen te accepteren en muteren, de polisadministratie te voeren, de schadebehandelingen en de in- en excasso te verzorgen.

Wat betekent dit voor u?
Wij werken als een onafhankelijk selectieve bemiddelaar. Dit betekent dat wij volledig vrij zijn om te bepalen met welke verzekeraars wij samenwerken, maar binnen deze vrijheid bepaalde keuzes maken. In eerste instantie zullen wij uw verzekeringenproberen onder te brengen bij CNA. Als blijkt dat de verzekeringsproducten van CNA niet passend of niet mogelijk zijn, zullen wij alternatieven onderzoeken en eventueel aanbieden. Door de intensieve samenwerking en de korte lijnen met CNA zijn wij in staat om maatwerk te leveren aan onze klanten tegen een goede prijs/kwaliteitverhouding.

CNA is gevolmachtigde van onderstaande verzekeraars. Voor meer informatie over CNA ga naar www.cna.nl.


Maak een keuze uit de bovenstaande tabs. Let op: Er opent een nieuw venster.
Maak een keuze uit de onderstaande dienstverleningsdocumenten. Let op: Er opent een nieuw venster.

Dienstverleningsdocument: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Dienstverleningsdocument: Vermogen opbouwen
Dienstverleningsdocument: Risico's afdekken


Neem vrijblijvend contact met ons op

Wij zijn op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Contactgegevens

Disclaimer

2015 Assurantiekantoor Sassenheim

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Assurantiekantoor Sassenheim geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Assurantiekantoor Sassenheim respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Assurantiekantoor Sassenheim. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van Assurantiekantoor Sassenheim mag worden gekopieerd.

Assurantiekantoor Sassenheim stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Assurantiekantoor Sassenheim, Sassenheim 2015.

©2015 Assurantiekantoor Sassenheim     |     KvK-nummer: 27108793     |     Afm-nummer: 12005222     |     Rechtsvorm: BV